Livsglede for eldre

 

Livsglede for eldre er et samarbeid med elever og lærere ved Oppdal videregående skole.

 

Arrangement som bedrer livskvaliteten for hjemmeboende og de som bor på institusjon, ca et arrangement pr. måned.
Populært tiltak som har stort oppmøte hver gang og et viktig tiltak som bedrer hverdagen for de som deltar.
Aktivitetene har bestått i diverse turer, besøk på museet, internasjonal dag med matservering og underholdning fra forskjellige land, fårikålfestival på helsesenteret med innslag av sauklipping og gjeterhundoppvisning, samt servering av fårikål, kinobesøk, velværedager, handlehjelp, lesehjelp, sosial kontakt med mye mer.
Godt for de som får hjelp og en berikelse for de som yter noe tilbake.


2020 © Oppdal frivilligsentral