Gapahuk Elgtjønna

Nyttbilde

Nytt turmål nært sentrum i Oppdal.
I Kåsen, innunder Ålmannberget, er det opparbeidet en ny turløype som er spesialtilpasset rullestolbrukere, rullator og  barnevogn.
Det er anlagt veg rundt Elgtjønna og det er bygd gapahuk med bålplass, bord og benker.
Dette er en flott tilvekst til turnettet i kommunen og det er gangavstand fra Oppdal sentrum.
Alt er dugnadsarbeid av frivillige fra flere lag og foreninger.
Primus motor har vært Magne Myran fra Norsk Folkehjelp/Oppdal Frivilligsentral og Johan Fredrik Dahle fra Odd Fellow.

Vi arrangerer i samarbeid med Norsk Folkehjelp Oppdal,og Oppdal pensjonistforening en gang i året organisert tur til Elgtjønna,da inviterer vi alle førskolebarn i barnehagene i bygda,Eldrekafeen,de som er med på Norskundervisningen,og ellers institusjoner i bygda! Vi får også med oss Oppdal videregående skole med elever fra idrettslinjen,som lager aktiviteter for barna,vi griller leker og koser oss :)

Stor dugnadsånd ved Elgtjønna. På bildet: Ola Setrom, Magne Myran og Kristian Klemetsen


2020 © Oppdal frivilligsentral